سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیّار

نکات مهم

نظرات و سوالات شما

دراین قسمت می توانید پاسخ سوالات متداول را ملاحظه فرمائید.همچنین از طریق سامانه پیگیری شکایات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات می توانید مشکلات وشکایات خود را طرح وپیگیری نمائید.
پس از دریافت استعلام از سامانه و دیدن مغایرت چه باید کرد؟
پاسخ : پس از مراجعه به دفاتر با اعلام شماره های تحت مالکیت خود که از وجود انها اطلاع دارید متقاضی سلب مالکیت تمام سایر شماره های ثبت شده به نام خود باشید.این تقاضا را به صورت کتبی مرقوم وامضا نموده و به دفتر تحویل نمائید.درصورت مواجهه با هرگونه مشکل دردفاتراپراتورهاوعدم رسیدگی به درخواست شماخواهشمنداست مراتب راازطریق روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی گزارش فرمائید تا در اسرع وقت موضوع توسط بازرسین سازمان رسیدگی گردد
آیا امکان دارد از شماره هائی که به نام من ثبت شده و من از وجود آنها اطلاع ندارم،مطلع شوم؟
پاسخ : اعلام شماره ها به مشترک غیرقانونی بوده و افراد فقط می توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند
آیا به مشکلات نیز از طریق این سایت رسیدگی می گردد؟
پاسخ : ابن بخش فقط جهت اعلام مشکلات و نظرات استفاده کنندگان از سامانه به کارشناسان و مدیران مسئول بوده ودرصورتی که امور شما درارتباط با سامانه بوده و نیاز به پیگیری و پاسخ داشته باشد می بایست از طریق پست الکترونیکی MobileCount@Cra.ir با مسئولین سامانه ارتباط برقرار نمائید.
آیا هنگام مراجعه به دفاتر جهت انجام امور پس از استعلام سامانه، می بایست هزینه ای پرداخت نمود؟
پاسخ : درصورتی که مراجعه کننده به دفاتر، متقاضی سلب مالکیت خط تحت مالکیت خود باشد به نحوی که خط مذکور به اپراتور بازگردانده شود،به استثناء بدهی احتمالی خط دریافت هرگونه هزینه ای از مراجعه کنندگان تخلف محسوب می گردد.بدیهی است سایر موارد مطابق با تعرفه مصوب مستلزم پرداخت هزینه می باشد.
آیا در صورت فراموشي كد رهگيري، امكان بازيابي آن وجود دارد؟
پاسخ : استعلام مجدد به شما خطای 10 روزه بعلاوه کد رهگیری استعلام قبلی را باز می گرداند.